ICT-prioriteiten 2017

Omdat onze ICT‑verandercapaciteit beperkt is, moeten we een prioritering aanbrengen. Daarmee zijn we in 2016 gestart. Onze dienstverlening voor burgers en de eigen processen van UWV kennen een steeds grotere afhankelijkheid van ICT. De betrouwbaarheid van de digitale dienstverlening is dus een eerste vereiste. De hoogste prioriteit geven we daarom onveranderd aan stabiliteit en continuïteit. Omdat dit gevolgen heeft voor de mogelijkheden om wet- en regelgeving te implementeren, heeft de minister het UWV Informatieplan vorig jaar ook naar de Tweede Kamer gezonden. Naast aanpassing van de systemen in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving hebben we vereenvoudiging en modernisering van onze ICT en functionele doorontwikkeling als prioriteiten benoemd.

Een groot deel van onze projectportfolio bestaat uit projecten in de eerste categorie: stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging. In maart 2017 hebben we een herijkte Informatievoorziening (IV)‑strategie vastgesteld. In hoofdlijnen blijven we de koers varen die we in 2016 hebben ingezet; dat betekent dat de prioriteitstelling gehandhaafd blijft.