ICT‑prioriteit stabiliteit, continuïteit en beveiliging ICT 2017

ICT is essentieel voor UWV. Er wordt geen uitkering meer betaald, geen beoordeling meer uitgevoerd en geen klant meer naar werk begeleid zonder dat onze ICT eraan te pas komt. ICT maakt dan ook onlosmakelijk deel uit van onze primaire processen. Onze systemen moeten betrouwbaar functioneren en voldoende beschikbaar zijn. De borging van de beschikbaarheid van het bestaande systeemlandschap is gebaseerd op 3 pijlers.

Ketens monitoren

In de eerste plaats monitoren we steeds meer ketens van systemen. Dat is nodig omdat alleen op die manier steeds het verband zichtbaar blijft tussen verstoringen en de effecten daarvan op de dienstverlening.

Onderhoud en verbetering

De tweede pijler is het preventief onderhoud. ICT‑systemen moeten niet alleen in stand worden gehouden maar ook continu worden gemoderniseerd. In 2017 loopt een aantal trajecten om ons systeemlandschap te ontkoppelen en op die manier minder kwetsbaar te worden voor verstoringen in een keten. Daarnaast werken we aan het automatisch implementeren van software. Hierdoor verminderen we het aantal fouten en herstelacties bij de implementatie van onze software.

Beveiliging

De derde pijler is informatiebeveiliging. De uitvoerende divisies zijn primair verantwoordelijk voor de beveiliging van hun processen en systemen. Daarnaast analyseert het UWV Security Operations Center (USOC) op centraal niveau. Het instrumentarium daarvoor is uitgebreid, in samenhang met de beveiligingsmaatregelen die het rekencentrum verzorgt. In 2017 werken we aan een aantal trajecten om de beveiliging van onze systemen naar een hoger niveau te brengen, waaronder het loggen van wijzigingen op onze systemen.

Binnen deze prioriteit vinden ook acties op kortere termijn plaats die bijdragen aan andere prioriteiten zoals vereenvoudiging en modernisering. In 2016 is de overgang van de telefonische helpdesk van Klantencontact van de oude naar de nieuwe leverancier gerealiseerd, een innovatieve stap van legacy naar een uniforme cloudoplossing. Op basis van dit nieuwe platform verbeteren we nu de dienstverlening.

In 2017 werken we aan het convergeren van de sociaal‑medische rapportagevoorzieningen. Verder hebben we de levensduur van ons workflowsysteem voor sociaal‑medische dienstverlening tot 2021 verlengd.