Gebruik en beschikbaarheid uwv.nl en werk.nl 2017

Ook al bieden we steeds meer mensen met een WW‑uitkering persoonlijke dienstverlening aan, we verstrekken ook steeds meer online dienstverlening, zowel aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden als aan werkgevers en zakelijke relaties. Het is voor veel mensen vanzelfsprekend om relatief eenvoudige administratieve zaken digitaal af te handelen. Online dienstverlening biedt snelle, goede service en meer gemak bij burgers, tegen lagere kosten van UWV. En burgers maken daarvan steeds vaker gebruik. UWV komt met werk.nl en uwv.nl 2 keer voor in de top 5 van meestbezochte (semi)overheidssites. Onze website werk.nl kreeg in de eerste 4 maanden van 2017 11 miljoen bezoeken; dat is gemiddeld 2,8 miljoen bezoeken per maand. In de eerste 4 maanden van 2017 kreeg uwv.nl 18,5 miljoen bezoeken (waarvan 9,4 miljoen bezoeken voor het Mijn UWV‑portaal); dat is gemiddeld 4,6 miljoen bezoeken per maand.

Voor onze dienstverlening via internet is beschikbaarheid essentieel. In de eerste 4 maanden van 2017 was werk.nl 98,5% beschikbaar. Onbeschikbaarheid werd grotendeels veroorzaakt door gepland technisch en functioneel onderhoud, dat in weekenden plaatsvindt. Hierover informeren we gebruikers vooraf. In de eerste 4 maanden van 2017 was uwv.nl gemiddeld 99,98% beschikbaar.

Ook werken we de komende maanden nog aan het implementeren van een veilig alternatief voor het e‑mailen van gevoelige informatie (Veilig Digitaal Communiceren) en aan het robuust maken van ons elektronisch archief, de Mijn UWV‑omgeving en de UWV Persoonsadministratie. We hebben maatregelen genomen om aan de wettelijke meldplicht van datalekken te kunnen voldoen.