ICT‑prioriteit wet- en regelgeving: afgeronde projecten 2017

Op verzoek van de overheid passen we onze systemen continu aan veranderingen in wet- en regelgeving aan. Over de implementatie van (grootschalige) nieuwe wet- en regelgeving blijven we in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), om de samenhang met de in het UWV Informatieplan beschreven trajecten te bewaken. Door vroeg in beleidstrajecten de relatie met ICT af te stemmen, bevorderen we dat ICT de optimale bijdrage aan de beleidsdoelstelling levert.

We hebben begin 2017 de implementatie van de Wet verbetering hybride markt WGA in onze systemen en werkprocessen succesvol afgerond. De geïmplementeerde maatregelen hebben als doel een gelijker speelveld tussen UWV en private verzekeraars van arbeidsongeschiktheid te bereiken.