ICT‑prioriteit vereenvoudiging en modernisering ICT 2017

Vereenvoudiging en modernisering, waaronder het vernieuwen en vervangen van bestaande ICT, is de komende jaren nodig om het ICT‑landschap van UWV wendbaarder te maken. Het is noodzakelijk om de verdergaande digitalisering te ondersteunen. Het tijdig vervangen van verouderde ICT‑componenten draagt ook bij aan het behoud van stabiliteit en continuïteit op de langere termijn.

Een van de grootste lopende projecten op dit gebied is 1UBO (één uniforme betaalomgeving). Dit project ontvlecht de bruto‑nettobepaling en de betaalfunctie uit de bestaande uitkeringssystemen en brengt deze onder in 1 gemeenschappelijke betaalstraat. Als eerste stap wordt een onderdeel van het systeem voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen aangepakt. Het Bureau ICT‑toetsing (BIT) van de rijksoverheid heeft een positief advies afgegeven over dit project. We richten ons op realisatie van de eerste stap per 1 januari 2018.

Daarnaast is de vervanging van ons datacenter een belangrijk project binnen deze prioriteit. In 2016 is de datacenterstrategie vastgesteld en in 2017 zijn we gestart met de aanbesteding. Voor de dienstverlening van UWV is een solide datacenter onontbeerlijk: daar draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. Het traject Verwerving datacenter levert een grote bijdrage aan de langetermijndoelstelling om ons ICT‑landschap te moderniseren en te vereenvoudigen. Het maakt snellere levertijden, flexibel op- en afschalen en cloud-/virtualisatietechnieken mogelijk. Vanwege het grote belang van dit traject voor UWV, plus de hoge kosten voor de transitie, hebben we ervoor gekozen om ons bij de aanbesteding te laten ondersteunen door een gespecialiseerde partij. In maart 2017 hebben we het advies van het BIT ontvangen. Het advies ondersteunt het project en we hebben een aantal aanbevelingen uit het advies verwerkt. Het advies om alsnog voor de eerste fase de inzet van overheidsdatacentra (ODC) te verkennen nemen we niet over. Eerder was al geconstateerd dat het aanbod van de ODC onvoldoende aansluit bij de behoefte en dat is sindsdien niet wezenlijk anders geworden.

Een ander majeur traject binnen deze prioriteit is de migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar 1 uniforme portaaltechnologie. De initiatiefase van dit project is januari 2017 gestart. Het projectplan wordt naar verwachting in de tweede helft van 2017 opgeleverd. Er wordt rekening gehouden met een eventuele BIT‑toets. We hebben besloten om voor een periode van 2 jaar (tot medio 2019) verlengde ondersteuning te contracteren voor werk.nl, zodat dit portaal rechtstreeks kan worden overgezet naar de nieuwe technologie. Hiermee kunnen we werk.nl op zorgvuldige wijze de overstap laten maken naar de uniforme portaaltechnologie. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, heeft UWV voor ontwikkeling en onderhoud van uwv.nl en werk.nl een overeenkomst afgesloten met 1 leverancier; voorheen waren dat er 2.