Preventieve handhaving 2017

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we zo helder mogelijk uit wat de regels en plichten zijn en wat burgers van ons mogen verwachten. We informeren burgers via campagnes, zetten in op het verbeteren van het gebruikersgemak van onze online dienstverlening en verzenden automatische berichten om mensen op hun verplichtingen te attenderen. We kijken naar de mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding. Met gedragswetenschappelijke experimenten onderzoeken we hoe we de kans kunnen vergroten dat uitkeringsgerechtigden de regels nakomen.

In februari 2017 is op 3 kantoren onderzoek gestart naar het intrinsiek motiveren van WW‑klanten om werk te zoeken. Met een praktijkonderzoek zal worden vastgesteld in welke mate het effectief is om de autonomie van WW‑klanten te vergroten door ze een persoonlijk werkplan aan te bieden. Daarbij onderzoeken we of dit persoonlijk werkplan bijdraagt aan een toegenomen intrinsieke motivatie, hogere klanttevredenheid en effectiever werkzoekgedrag.

Ook is een onderzoek naar het sollicitatiegedrag van WW‑klanten gestart. Het doel van dit onderzoek is om door middel van interviews inzicht te krijgen in het daadwerkelijk sollicitatiegedrag van werkzoekenden en de variatie daarin. Daarnaast willen we te weten komen hoe klanten hun sollicitatieactiviteiten registeren via werk.nl.