Risicoanalyses 2017

Met risicoanalyses onderzoeken we welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Deze komen als eerste in aanmerking voor aanvullende controle. Met een combinatie van preventieve en repressieve interventies zorgen we ervoor dat uitkeringsgerechtigden zich ervan bewust zijn dat we controleren.

We gebruiken steeds vaker digitale onderzoeksmethoden, zoals internetonderzoek in openbare bronnen. Om deze onderzoekswijze inzichtelijk te maken hebben we een protocol opgesteld.

Sinds de invoering per 1 juli 2015 van inkomstenverrekening in de WW vergelijken we de opgegeven inkomsten altijd met de gegevens in onze polisadministratie – voor zover deze daarin aanwezig zijn. Doordat burgers zelf minder wijzigingen hoeven door te geven, maken we het hun gemakkelijker om zich aan de regels te houden.

UWV en het Verbond van Verzekeraars hebben in april 2017 een convenant afgesloten voor samenwerking op het terrein van de aanpak van gezondheidsfraude. In de vorm van een pilot wordt het komende halfjaar getest of UWV meldingen van verzekeraars over mogelijke gezondheidsfraude kan onderzoeken en de juistheid van de bijbehorende WIA‑uitkering kan herbeoordelen. We verwachten dat dit in de pilotfase enige tientallen onderzoekswaardige zaken zal opleveren. Een gezamenlijke evaluatie is begin 2018 voorzien.

UWV heeft in maart 2017 het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) verzocht om te mogen toetreden tot het samenwerkingsverband dat de LIEC en regionale centra (RIEC’s) bieden. Hierop heeft het LIEC positief gereageerd. UWV zal een nader privacyprotocol opstellen voor deze samenwerking, waarna we het convenant kunnen ondertekenen. De verwachting is dat de samenwerkende partijen, waaronder Nationale Politie en Belastingdienst, hierdoor eerder en meer fraudemeldingen bij UWV zullen doen over mogelijke criminele activiteiten in combinatie met een UWV‑uitkering.