Aanpak georganiseerde fraude 2017

Naast de afhandeling van individuele zaken van regelovertreding en uitkeringsmisbruik zetten we in op de aanpak van meer georganiseerde en grootschalige fraude, zoals gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Wij werken hierbij nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In de eerste 4 maanden van 2017 heeft het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden € 900.000 aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Daarnaast is € 600.000 aan WW‑uitkeringen geweigerd vanwege gefingeerde dienstverbanden.

Ook besteden we bijzondere aandacht aan de mogelijk onterechte toekenning van WW‑faillissementsuitkeringen. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we hiermee € 450.000 op de uitkeringslasten WW bespaard door het niet toekennen van onterechte aanvragen.