Interventieteams 2017

UWV werkt in interventieteams samen met organisaties zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Belastingdienst, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie en het Openbaar Ministerie.

Voor de bestrijding van uitkeringsfraude gerelateerd aan hennepteelt hebben we in de eerste 4 maanden van 2017 165 zaken afgedaan, waarbij een benadelingsbedrag van € 0,8 miljoen is opgespoord.

In internationaal verband voeren we zelfstandig controles uit. Het Interventieteam Buitenland (ITB) bezocht uitkeringsgerechtigden in Frankrijk, Portugal, Curaçao, Aruba en Bonaire.

Ons Internationaal Bureau Fraude‑informatie (IBF) heeft in de eerste 4 maanden van 2017 bij vermogensonderzoeken voor gemeenten voor € 1,4 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald. Voor al deze onderzoeken geldt dat vaak vervolgonderzoek nodig is voordat de terugvorderingen kunnen worden vastgesteld.