Pilot Handig! 2017

Hypotheekaanbieders Florius, Rabobank, de Hypotheker en bijBouwe, de Vereniging Eigen Huis, het Hypotheken Data Netwerk en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen hebben de handen ineen geslagen om het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Het is de bedoeling van deze partijen om op termijn over te gaan naar een volledig digitaal aanvraagproces voor hypotheken. Een eerste stap hierbij is het vervangen van de werkgeversverklaring. In plaats van deze verklaring kan de consument gebruikmaken van een bestaand digitaal document met bij UWV beschikbare persoonlijke loon- en arbeidsgegevens (het verzekeringsbericht). Dit verzekeringsbericht kan de consument op vrijwillige basis gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek.

De overgang naar het verzekeringsbericht wordt beproefd in de pilot Handig! In juli 2016 is als voorbereiding op de pilot het verzekeringsbericht door UWV voorzien van een waarmerk. Dit waarmerk zorgt ervoor dat de gegevens niet gehackt kunnen worden en hypotheekverstrekkers er zeker van kunnen zijn dat de informatie die door de consument wordt aangeleverd van UWV afkomstig is.

Sinds augustus 2016 kan een specifieke groep consumenten bij een beperkt aantal partijen gebruikmaken van de pdf van het verzekeringsbericht voor het aanvragen van een hypotheek. Tijdens de pilot worden de doelgroep en het aantal partijen uitgebreid. Medio 2017 wordt bekeken hoe de pilot wordt gewaardeerd door de consumenten en andere betrokken partijen, en wordt het proces geëvalueerd. Bij succes wordt het nieuwe proces breed uitgerold.

Vanaf 1 maart 2017 hebben ABN AMRO, ING en Rabobank zich met 75 intermediairs aangesloten bij de pilot HANDIG! De deelnemende intermediairs kunnen met het digitale Arbeidsverledenbericht van UWV in plaats van met een werkgeversverklaring een hypotheek aanvragen bij ABN AMRO, Florius, ING en Rabobank. Zo wordt het aanvragen van een hypotheek voor steeds meer consumenten eenvoudiger gemaakt.