Elektronische gegevensuitwisseling met gerechtsdeurwaarders 2017

Tot nu toe ontving UWV van gerechtsdeurwaarders schriftelijke verzoeken om informatie (VOI). UWV en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders hebben deze omgezet in e‑VOI, een gestandaardiseerde, beveiligde digitale uitwisseling. Met e‑VOI hebben gerechtsdeurwaarders inzage in gegevens over uitkeringen die door UWV worden betaald: de hoogte ervan, de toegepaste verrekening en/of de eerder gelegde beslagen. Op basis van deze gegevens kan de gerechtsdeurwaarder vaststellen of beslag gelegd kan worden. We streven ernaar dat in de toekomst ook andere afnemers gebruik kunnen maken van e‑VOI.

In de elektronische gegevensuitwisseling is geregeld dat standaard een vaste set van gegevens wordt geleverd. Deze gegevens mogen alleen worden geleverd op gerechtelijke titel. De gerechtsdeurwaarder kan via een door de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders ontwikkelde tool de gegevens opvragen. In deze tool zijn controles ingebouwd om rechtmatige bevraging te borgen. Achteraf vinden rechtmatigheidsaudits plaats. Ook is altijd – via logging en monitoring – te herleiden door wie en welk kantoor de gegevens zijn opgevraagd.