Inclusiviteit 2017

Het project Banenafspraak 2016–2020 is in november 2016 van start gegaan. Dit project draagt bij aan de doelstelling uit de Participatiewet om 125.000 banen te creëren in het bedrijfsleven en bij de overheid voor personen uit het doelgroepregister. Inmiddels werken er in totaal 246 medewerkers uit het doelgroepregister bij UWV. De inspanningen zijn verder gericht op verduurzaming van inclusief werkgeverschap, het behoud van de bestaande, specifiek voor de doelgroep gecreëerde arbeidsplaatsen en de vervulling ervan door mensen uit de doelgroep.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen, geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de uitzendpartners. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn er 30 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart.