Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017

Wij streven ernaar dat ons handelen een duurzame positieve impact heeft op mens, samenleving en milieu. UWV gebruikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) de driedeling mens, milieu en transparantie. Ons mvo‑beleid voor de periode 2016 tot en met 2018 legt de nadruk op eigen UWV‑speerpunten, zoals social return, diversiteit, gezonde leefstijl en beperking van de belasting van het milieu.

Transparantie

Wij zijn lid van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Dit is een initiatief van ruim 30 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De organisaties willen via de netwerkgroep van elkaar leren, bij elkaar in de keuken kijken en onderling prestaties vergelijken. Het mvo‑platform van de RBB heeft in de eerste 4 maanden van 2017 een bijeenkomst georganiseerd.

Wij maken ons maatschappelijk ondernemerschap concreet, meetbaar en aantoonbaar voor onszelf, en voor onze stakeholders en de samenleving. Daarvoor gebruiken wij een gecertificeerd managementsysteem: de MVO Prestatieladder. Deze kent 5 niveaus waarop gecertificeerd kan worden. In 2016 hebben wij als enige publieke organisatie en zelfstandig bestuursorgaan niveau 4 bereikt, wat volgens deze ladder betekent dat UWV van algemeen niveau is doorgegroeid naar een excellent niveau. Onze ambitie is om dit niveau in 2017 te handhaven.

Milieu

Wij willen de belasting van het milieu tot een minimum beperken. Op grotere kantoren monitoren we systematisch het energieverbruik. Sinds 2012 is op die kantoren 18% energiebesparing gerealiseerd. De CO2‑uitstoot, veroorzaakt door het totaal energieverbruik (elektriciteit en gas/warmte), is ten opzichte van 2012 verminderd met 20% (na correctie op weersinvloeden). Afval wordt voor 71% gerecycled. We stimuleren reizen per openbaar vervoer door onze medewerkers de NS‑Business Card aan te bieden voor zowel woon‑werkverkeer als dienstreizen. Tegelijkertijd verminderen we het aantal reizen door meer gebruik te maken van videovergaderen.

Wij verlangen van al onze leveranciers dat zij onze mvo‑gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Die stelt eisen aan sociale aspecten, werkomstandigheden en milieu.

Mens

We ondersteunen UWV‑medewerkers bij hun gezonde voornemens en dagen hen uit tot gezonde leefgewoonten. Social return is voor UWV een speerpunt. Niet alleen als dienstverlener en opdrachtgever zetten we ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, maar ook als werkgever bieden we hun een kans. In het nieuwe facilitaire dienstverleningscontract hebben we met de 2 leveranciers afgesproken dat zij elk 25 medewerkers begeleiden die onder de doelgroep Participatiewet vallen. Deze medewerkers komen in dienst bij UWV. Ook zetten de leveranciers medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in, zoals in de aanbesteding is gevraagd.