Crisisorganisatie UWV 2017

Om effectief op te kunnen treden in geval van een (dreigende) crisis, zoals langdurige onbereikbaarheid van de online omgeving, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Het centrale crisisteam staat onder leiding van de raad van bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. De teams oefenen eenmaal per jaar een aan de praktijk ontleend scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat adequaat op te treden in crisissituaties. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we nog geen crisisoefeningen georganiseerd.

De raad van bestuur heeft vorig jaar opdracht gegeven om het beleid voor het bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) te actualiseren. In de eerste 4 maanden van 2017 is de eerste fase – een inventarisatie van de huidige stand van zaken door middel van documentatiestudie en interviews met betrokkenen – afgerond. In het tweede kwartaal worden workshops op tactisch en strategisch niveau georganiseerd om de belangrijkste uitgangspunten uit te werken.