Doelmatige uitvoerder 2017

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 4 maanden van 2017 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 548 miljoen. Dat is 6,8%van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is tot en met 2016 € 431 miljoen gerealiseerd. In de periode 2017‒2018 moeten we nog eens € 58 miljoen bezuinigen.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) in de eerste 4 maanden van 2017 zijn met € 519,4 miljoen ruim 3% lager dan in de eerste 4 maanden van 2016 (€ 537,9 miljoen). Over de eerste 4 maanden van 2017 is een budgetonderschrijding van € 11,9 miljoen gerealiseerd (2,2%).

De uitvoeringskosten over de eerste 4 maanden van 2017 zijn per saldo € 28,8 miljoen (5%) onder het niveau van de begroting uitgekomen.