Uitstroom uit de Ziektewet 2017

Vangnetcategorie

2017 t/m april

2016 t/m april

Zwangerschap

22.400

25.300

Uitzendkrachten

11.400

10.700

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

2.600

3.300

Ontslag (einde dienstverband)

14.000

13.200

Zieke werklozen

27.800

32.200

Vrijwillig verzekerden

2.100

2.300

No-riskpolis

17.100

16.100

Overig

200

200

   

Totaal

97.600

103.300

In de eerste 4 maanden van 2017 werden 6% minder Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in de eerste 4 maanden van 2016 (97.600 tegenover 103.300). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.