Beëindigde uitkeringen 2017

 

2017 t/m april

2016 t/m april

%

    

WW

 

158.977

 

173.272

-8%

Arbeidsongeschiktheidswetten

 

10.680

 

10.228

4%

WIA

 

5.036

 

4.029

25%

WGA

3.410

 

2.535

 

35%

IVA

1.626

 

1.494

 

9%

WAO

 

3.582

 

4.029

-11%

WAZ

 

259

 

264

-2%

Wajong

 

1.803

 

1.906

-5%

oWajong

1.103

 

1.236

 

-11%

Wajong 2010

675

 

646

 

4%

Wajong 2015

25

 

24

 

4%

Ziektewet

 

97.627

 

103.346

-6%

Wazo

 

43.809

 

45.412

-4%

      

Totaal

 

311.093

 

332.258

-6%

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Ruim 1,3 miljoen mensen ontvingen in de eerste 4 maanden van 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.