Lopende uitkeringen 2017

 

2017 t/m april

2016 t/m april

%

      

WW

 

401.483

 

460.519

-13%

Arbeidsongeschiktheidswetten

 

812.331

 

813.795

0%

WIA

 

262.667

 

239.295

10%

WGA

171.573

 

162.532

 

6%

IVA

91.094

 

76.763

 

19%

WAO

 

289.611

 

311.321

-7%

WAZ

 

13.310

 

14.862

10%

Wajong

 

246.743

 

248.317

-1%

oWajong

176.657

 

179.747

 

-2%

Wajong 2010

65.880

 

66.718

 

-1%

Wajong 2015

4.206

 

1.852

 

127%

Ziektewet

 

92.742

 

92.573

0%

Wazo

 

39.182

 

39.928

-2%

      

Totaal

 

1.345.738

 

1.406.815

-4%

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Ruim 1,3 miljoen mensen ontvingen in de eerste 4 maanden van 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

UWV betaalde in de eerste 4 maanden van 2017 een bedrag van € 6,8 miljard aan uitkeringen (eerste 4 maanden van 2016: € 6,9 miljard).