Passend werkaanbod voor langdurig werklozen 2017

 

2017

2016

 

t/m april

t/m april

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

1.353

1.591

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

815

1.190

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

466

357

Klant heeft afgezien van uitkering

2

0

Klant heeft zelf andere baan gevonden

70

44

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 langdurig WW‑gerechtigden die minimaal 12 uur per week voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Niet alle langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

In de eerste 4 maanden van 2017 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 1.353 aanbiedingen van een passend werkaanbod; dat zijn er minder dan gepland. We streven ernaar om in 2017 het afgesproken aantal van 5.000 te realiseren. 60% van de mensen die een passend werkaanbod kregen, is aangenomen op een uitgezochte vacature.

We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben in de eerste 4 maanden van 2017 in 19 gevallen de uitkering verlaagd of (tijdelijk) stopgezet.