Sociaal‑medische beoordeling WIA 2017

 

2017

2016

 

t/m april

t/m april

Ontvangen aanvragen*

19.500

18.500

   

Toegekende aanvragen

12.800

11.800

WGA deels arbeidsongeschikt

3.400

3.100

WGA volledig arbeidsongeschikt

6.000

5.700

IVA

3.400

3.000

   

Afgewezen aanvragen

6.100

5.900

   

Afgehandelde aanvragen

18.900

17.700

  • *Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.

De Wet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, zijn of haar belastbaarheid. Ook op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

Sinds het vierde kwartaal van 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen. In de eerste 4 maanden van 2017 ontvingen we 19.500 nieuwe WIA‑aanvragen, tegenover 18.500 in de eerste 4 maanden van 2016. Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers pas bij de WIA‑aanvraag. De toename van het aantal WIA‑aanvragen voor zieke WW’ers is onder meer het gevolg van de stijging van het aantal WW’ers in de afgelopen jaren. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen.

We handelden 18.900 WIA‑aanvragen af (een deel van de ingediende aanvragen werd ingetrokken). De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.