Proefplaatsingen 2017

 

2017 t/m april

WW

1.999

Wajong

2.433

WIA/WGA

375

WAO en WAZ

34

Ziektewet

42

  

Totaal

4.883

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is. De tabel laat zien hoeveel mensen uit de verschillende doelgroepen hiervan gebruikmaakten.