Aantal ontvangen klachten 2017

 

Eerste

Tweede

Derde

Totaal

 

4 maanden

4 maanden 

4 maanden 

 

2005

6.632

5.297

8.187

20.116

2006

9.778

6.008

5.058

20.844

2007

4.889

4.176

3.809

12.874

2008

3.589

2.694

2.799

9.082

2009

3.678

3.652

3.689

11.019

2010

3.831

3.197

3.521

10.549

2011

3.399

2.769

2.918

9.086

2012

2.934

2.703

2.805

8.442

2013

3.044

2.803

2.624

8.471

2014

3.055

2.739

2.726

8.520

2015

2.686

3.001

4.029

9.716

2016

4.125

3.389

3.275

10.789

2017

3.022

   

Wie ontevreden is over de handelwijze van UWV, kan een klacht indienen. We spannen ons in om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. We analyseren binnengekomen klachten om te bezien waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Het verbeteren van onze klachtafhandeling krijgt veel aandacht. We proberen de klachten zo veel mogelijk samen met de klant op te lossen, waarbij we ons best doen om de relatie tussen de klant en UWV te herstellen. Wanneer we het probleem niet kunnen oplossen, leggen we dit uit. We sturen persoonlijke brieven en als we iets fout hebben gedaan, maken we excuses. Ook schrijnende gevallen handelen we samen met klanten af. Klanten die een klacht hebben ingediend, nodigen we uit voor een gesprek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

In de eerste 4 maanden van 2017 ontvingen we 3.022 klachten, ongeveer 1.100 minder dan in de eerste 4 maanden van 2016.

Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In de eerste 4 maanden van 2017 was de klachtintensiteit 0,3%. De met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm voor 2017 is 0,4%.