Oordeel over klachten 2017

 

2017 t/m april

2016 t/m april

Oordeel

Aantal

%

Aantal

%

Gegrond

570

19,6%

695

16,6%

Ongegrond

455

15,7%

716

17,0%

Niet ontvankelijk

36

1,2%

78

1,9%

Oordeel niet van toepassing

1.230

42,4%

2.084

49,6%

Geen oordeel

614

21,1%

627

14,9%

     

Totaal

2.905

100%

4.200

100%

In de eerste 4 maanden van 2017 handelden we 2.905 klachten af. Een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2016. Voor ruim 99% van de klachten lukte de afhandeling ervan binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken (doelstelling 95%).

We lossen veel klachten vroegtijdig op. We zoeken kort na het indienen van de klacht contact met de klant om in goed overleg te komen tot een bevredigende oplossing. In de eerste 4 maanden van 2017 gebeurde dat in 42,4% van de gevallen, iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2016 (49,6%). De op deze manier opgeloste klachten worden geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond verklaard kan worden, wordt de klacht geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’. Bij de klachten over de Wet werk en zekerheid (Wwz) kwamen we in 53% van de gevallen in overleg met de klant tot een bevredigende oplossing; 16% was gegrond.