Klachtsoorten 2017

Klachtsoort

2017

2016

 

t/m april

 

Informatie/communicatie

45,8%

42,4%

Betaling

17,2%

19,8%

Bejegening

20,3%

19,1%

Begeleiding/behandeling

8,2%

7,7%

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

2,9%

6,2%

Behandelingsduur

4,5%

3,3%

Overige

1,1%

1,5%

   

Totaal

100%

100%

In de eerste 4 maanden van 2017 ontvingen we 3.022 klachten, ongeveer 1.100 minder dan in de eerste 4 maanden van 2016. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

Het aantal klachten over de inkomstenopgave na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is in 2017 aanzienlijk afgenomen, voornamelijk door de doorgevoerde verbeteringen in het proces rond de inkomstenopgaves en betere informatievoorziening hierover op onze portalen. In de eerste 4 maanden van 2017 ontvingen we 1.040 klachten over de Wwz, tegenover circa 1.900 in de eerste 4 maanden van 2016.

Meer in het algemeen gingen de klachten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend.