Afhandeling bezwaren 2017

 

2017

2016

 

t/m april

t/m april

Ontvangen bezwaren

27.600

28.200

WW

8.500

9.400

Arbeidsongeschiktheidswetten

12.800

12.200

Ziektewet

6.300

6.600

   

Afgehandelde bezwaren

27.700

29.800

WW

8.300

9.500

Arbeidsongeschiktheidswetten

13.100

13.000

Ziektewet

6.300

7.300

    Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan hij een bezwaar indienen. Het verbeteren van onze klachtafhandeling krijgt veel aandacht. We proberen de klachten zo veel mogelijk samen met de klant op te lossen, waarbij we ons best doen om de relatie tussen de klant en UWV te herstellen. Wanneer we het probleem niet kunnen oplossen, leggen we dit uit. We sturen persoonlijke brieven en als we iets fout hebben gedaan, maken we excuses. Ook schrijnende gevallen handelen we samen met klanten af. Klanten die een klacht hebben ingediend, nodigen we uit voor een gesprek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

    In de eerste 4 maanden van 2017 werden 27.600 bezwaren ingediend. Dit is iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2016 (28.200). Er werden minder wetstechnische bezwaren ingediend, maar meer medische bezwaren. Door deze toename en een tekort aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, hebben wij minder medische bezwaren kunnen afhandelen dan we wilden. We zetten extra actie in om medische en arbeidsdeskundige capaciteit te werven.

    Het percentage gegronde bezwaren is toegenomen tot 24,1% in de eerste 4 maanden van 2017 (eerste 4 maanden van 2016: 22,1%). Ook het percentage ingetrokken bezwaren steeg.

    We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In de eerste 4 maanden van 2017 was de bezwaarintensiteit 2,6%. Dit is binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 3,0%.

    We streven ernaar bezwaren vaker met mediation op te lossen. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn 51 mediations gestart en afgerond (eerste 4 maanden van 2016: 43).