Afhandeling (hoger) beroep 2017

 

2017

2016

 

t/m april

t/m april

Ontvangen beroepszaken

4.221

4.806

Beroep

2.960

3.472

Hoger beroep

966

999

Schadebesluit

289

318

Verzoekschriften

17 

   

Afgehandelde beroepszaken

4.558

4.788

Beroep

3.375

3.495

Hoger beroep

727

1.067

Schadebesluit

448

220

Verzoekschriften

8

6

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen 8 weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding.

In de eerste 4 maanden van 2017 werden 4.221 beroepszaken ingediend. Het aantal ontvangen beroepszaken was duidelijk lager dan in de eerste 4 maanden van 2016 (4.806). Ook het aantal afgehandelde beroepszaken nam af.