ICT-kosten 2017

 

Realisatie

Bedragen x € 1 miljoen

2017 t/m april

Eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies

38,7

Hardware

8,1

Standaard software

12,3

Spraak- en dataverbindingen

4,1

Inhuur van externe personele capaciteit t.b.v. ICT-taken

12,8

Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten

46,0

  

Totale ICT-kosten t.b.v. de uitvoering

122,0

Met ingang van 2017 rapporteert UWV volgens een voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling over de opbouw van de ICT‑kosten. In de eerste 4 maanden van 2017 bedroegen de ICT‑kosten voor de uitvoering van UWV € 122 miljoen.