Ontwikkeling werkvoorraden fraudesignalen 2017

 

Stand per

Stand per

Stand per

 

eind april 2017

eind maart 2017

eind 2016

Polissignalen

4.600

5.400

11.100

Externe meldingen

4.100

3.900

4.100

Interne meldingen

6.300

7.000

8.900

    

Totale werkvoorraad

15.000

16.300

24.100

In 2015 en 2016 was er sprake van te hoge werkvoorraden van fraudesignalen. Signalen over mogelijke fraude zijn vooral afkomstig uit bestandsvergelijkingen tussen uitkering- en loonadministraties, zogeheten polissignalen. Daarnaast ontvangen we signalen van burgers en instanties, en van UWV‑medewerkers.

De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat UWV aan het einde van het eerste kwartaal 2017 op een totale werkvoorraad van circa 20.000 signalen zou uitkomen. Dit doel is met een stand van circa 16.300 ruimschoots gehaald. Van deze werkvoorraad mocht het aantal polissignalen maximaal 6.000 zijn. Ook dit doel is met een stand van circa 5.400 per eind maart 2017 ruimschoots gehaald. Eind april 2017 bestond de totale werkvoorraad uit 15.000 signalen.

In 2016 lag de focus steeds meer op een goede selectie van op te pakken zaken. Als gevolg hiervan zijn in de loop van 2016 minder zaken daadwerkelijk afgedaan, en daardoor ook minder boetes opgelegd en terugvorderingen ingesteld. Met het wegwerken van de polissignalen zijn deze aantallen in 2017 duidelijk hoger dan in de laatste maanden van 2016. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn gemiddeld bijna 2.400 afdoeningen per maand gerealiseerd (totaal 9.400 afdoeningen). Dit is minder dan in de eerste 4 maanden van 2016, maar meer dan gemiddeld in geheel 2016.