Overtredingen inspanningsplicht 2017

 

2017 t/m april

2016 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

32.800

  

39.300

  

Opgelegde maatregelen

19.800

 

60%

25.100

 

64%

Waarvan maatregelen WW

18.200

  

23.500

  

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

 

600

  

6.500

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

2.000

  

1.800

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

8.100

  

3.400

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

3.300

  

6.100

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

2.100

  

3.000

 

Overige

 

2.100

  

2.700

 

Waarvan maatregelen overige wetten

1.600

  

1.600

  

Opgelegde waarschuwingen

11.900

 

36%

13.200

 

34%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

1.100

 

4%

1.000

 

2%

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Als iemand niet verschijnt op afspraken kunnen we de uitkering opschorten.

Mensen met een werkloosheidsuitkering mogen werken, maar moeten hun verdiensten wel doorgeven aan UWV. Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt op basis van inkomstenverrekening bepaald of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.

We doen onderzoek naar de verschuivingen in de aantallen WW‑klanten aan wie een maatregel werd opgelegd.