Aantal Suwinet‑bevragingen 2017

Soort bericht

2017

2016

 

t/m april

t/m april

Arbeidsverleden (burgers)

2.223.329

2.207.160

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

16.802.015

17.356.981

   

Totaal

19.025.344

19.564.141

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.