Belangrijkste gegevensafnemers 2017

 

Afgenomen gegevens

 

2017 t/m april

2016 t/m april

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

154.145.583

128.245.220

UWV intern

83.735.250

81.596.350

Centraal Bureau voor de Statistiek

80.967.166

77.232.458

Sociale Verzekeringsbank

67.302.500

66.790.875

Pensioenfondsen

36.927.762

35.234.654

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

3.181.669

4.336.638

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

66.959.734

66.354.184

UWV intern

12.299.548

11.811.004

Belastingdienst (PGA)

2.999.174

2.173.797

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

2.148.652

3.056.031

Deurwaarders

554.005

607.531

In onze polisadministratie stonden eind april 2017 19,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,9 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.