Ontwikkeling personeelsbestand 2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

*2003

Stand
30-4-2017
t.o.v.
1-1-2003

Medewerkers**

         

Stand 1 januari

18.170

18.886

19.324

19.010

19.146

18.934

20.723

23.850

 

Stand 30 april

18.242

       

-5.608

Stand 31 december

 

18.435

19.225

19.563

19.057

19.284

19.529

23.690

 

Gemiddeld

18.206

18.661

19.275

19.287

19.102

19.109

20.126

23.770

 
          

Vast**

         

Stand 1 januari

16.553

16.318

16.387

16.718

16.834

17.312

17.837

21.142

 

Stand 30 april

16.593

       

-4.549

Stand 31 december

 

16.449

16.236

16.371

16.629

16.876

17.423

20.760

 

Gemiddeld

16.573

16.384

16.312

16.545

16.732

17.094

17.630

20.951

 
          

Tijdelijk**

         

Stand 1 januari

1.428

2.418

2.812

2.193

2.220

1.549

2.801

2.361

 

Stand 30 april

1.458

       

-903

Stand 31 december

 

1.801

2.840

3.066

2.329

2.316

2.033

2.569

 

Gemiddeld

1.443

2.110

2.826

2.630

2.275

1.933

2.417

2.465

 
          

Non-activiteitsregeling/

         

Wachtgeld**

         

Stand 1 januari

189

150

125

99

92

73

85

347

 

Stand 30 april

191

       

-156

Stand 31 december

 

185

149

126

99

92

73

361

 

Gemiddeld

190

168

137

113

96

83

79

354

 
          

Fte's

         

Stand 1 januari

15.746

16.427

16.818

16.476

16.491

16.155

17.709

20.145

 

Stand 30 april

15.794

       

-4.351

Stand 31 december

 

15.993

16.741

17.056

16.502

16.582

16.645

20.136

 

Gemiddeld

15.770

16.210

16.780

16.766

16.497

16.368

17.177

20.141

 
  • *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte’s.  
  • **Aantal arbeidsverhoudingen.

De medewerkers van UWV dragen wezenlijk bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en zorgen voor een wendbaar UWV dat mee kan gaan in zowel intern als extern gedreven ontwikkelingen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze wordt dus voor een groot deel bepaald door de expertise en inzet van onze medewerkers. We zijn een inclusieve werkgever en bevorderen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, binnen en buiten UWV.

Structureel krimpt de UWV‑organisatie. Eind april 2017 was het personeelsbestand ten opzichte van eind 2016 afgenomen met 193 medewerkers. Omgerekend in volledige banen telde UWV eind april 2017 15.794 fte’s.

Het aantal vaste dienstverbanden nam licht toe, het aantal tijdelijke medewerkers daalde sterk. Deze tendens is in lijn met de collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten voor de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018. Hierin is opgenomen dat 350 tijdelijke dienstverbanden worden omgezet naar vaste dienstverbanden.

Flexkrachten worden met name ingezet om pieken in het werk op te vangen of ter vervanging bij ziekte. Als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis voor complexe functies, maken we gebruik van externe mensen.