Instroom UWV-medewerkers naar leeftijd 2017

Instroom naar leeftijd

2017 t/m april

2016

 

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

T/m 24 jaar

38

7,4%

151

14,8%

25–34 jaar

224

43,5%

416

40,8%

35–44 jaar

100

19,4%

194

19,0%

45–54 jaar

105

20,4%

139

13,6%

55–65+ jaar

48

9,3%

120

11,8%

     

Totaal

515

100,0%

1.020

100,0%

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie, meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 262 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (50,9% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind april 2017 12,5% van het totale personeelsbestand. We blijven actief werven op jongere medewerkers.