Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers 2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Totaal 2012

 

t/m april

     

t/m 2016

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

27

181

205

225

323

362

1.323

        

Uitstroom boventallige medewerkers

71

198

255

297

247

174

1.242

Intern nieuwe baan

39

71

108

71

138

78

505

Extern nieuwe baan

5

13

12

8

11

12

61

Eigen bedrijf begonnen

1

3

2

4

6

3

19

Ontslagen

15

60

43

49

35

20

222

Overige oorzaken zoals pensioen

11

51

90

165

57

61

435

        

Totaal aantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

339

385

405

452

510

431

2.522

Detachering intern

162

189

187

251

203

216

1.208

Detachering extern

19

32

23

29

32

38

173

Geen oplossing

158

164

195

208

275

177

1.177

Als gevolg van de taakstellingen van de opeenvolgende kabinetten‑Rutte I en II moet UWV fors bezuinigen en verdwijnen er de komende jaren structureel veel arbeidsplaatsen. We sturen al een aantal jaren proactief op mobiliteit van onze medewerkers. We stimuleren hen om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV; op nieuwe (tijdelijke) functies plaatsen we bij voorkeur medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn 27 medewerkers boventallig geworden. Dit is aanzienlijk minder dan in dezelfde periode van 2016 (147).

De UWV-loopbaancentra ondersteunen de boventallige medewerkers actief bij het zoeken naar nieuw werk. Daarbij borgen de loopbaancentra de plaatsing van boventalligen op vacante, passende functies binnen UWV. De loopbaancentra zijn in januari 2017 gestart met extra inspanningen om boventallige medewerkers te laten uitstromen. Met duidelijk resultaat: in de eerste 4 maanden van 2017 zijn 71 medewerkers uitgestroomd.