Huisvesting 2017

 

Stand per

Stand per

 

eind april 2017

eind 2016

Aantal panden in portefeuille

76

84

Aantal vierkante meters

361.400

370.400

Aantal te huisvesten fte's*

17.556

17.863

  • *Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

Het huisvestingbeleid van UWV is vastgelegd in het Meerjarenhuisvestingsplan 2016–2020.

Een aanzienlijk deel van onze locaties is gevestigd in steden waaruit UWV niet zal vertrekken. UWV zal deze locaties langjarig gebruiken; deze locaties noemen we de ijzeren voorraad. Om aanvullende besparingen te kunnen realiseren, breken we – vanwege de nu nog gunstige huurdersmarkt – huurcontracten van strategische panden uit de ijzeren voorraad open om te heronderhandelen en te verlengen tegen lagere tarieven tot en met eind 2024. Op dit moment lopen heronderhandelingen voor 3 panden. Eind april 2017 had UWV 76 panden in portefeuille, 8 minder dan eind 2016. Ook is het aantal vierkante meters verminderd (met 9.000 tot 361.400 m2). De gerealiseerde kosten tot en met april zijn binnen de begroting.

UWV onderhoudt goede contacten met de Rijksgebouwendienst en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen. We hebben de ondersteuning van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bij zijn huisvesting afgerond. Het CIZ maakt gebruik van de spreekuurvoorzieningen op onze locaties. In het kader van de samenwerking tussen 9 grote zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het CIZ, wordt eens per kwartaal een gezamenlijk huisvestingsoverleg gehouden. UWV is hiervan de voorzitter. In dit overleg worden de gezamenlijke huisvestingsontwikkelingen besproken en wordt kennis op dit gebied gedeeld.