Nieuwe uitkeringen 2017

 

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

%

WW

276.535

 

334.248

 

-17%

Arbeidsongeschiktheidswetten

31.578

 

29.725

 

6%

WIA

27.638

 

26.285

 

5%

WGA

 

20.664

 

19.866

4%

IVA

 

6.974

 

6.419

9%

WAO

483

 

511

 

95%

WAZ

78

 

48

 

63%

Wajong

3.379

 

2.881

 

17%

oWajong

 

729

 

707

3%

Wajong 2010

 

620

 

647

-4%

Wajong 2015

 

2.030

 

1.527

33%

Ziektewet*

162.837

 

155.541

 

5%

Wazo

94.652

 

97.141

 

-3%

      

Totaal

565.602

 

616.655

 

-8%

  • *Als gevolg van een verbeterde rekenmethode is dit cijfer bijgesteld.

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in de eerste 8 maanden van 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.