Passend werkaanbod voor langdurig werklozen 2017

 

2017

2016

 

t/m augustus

t/m augustus

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

3.496

3.136

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

1.960

2.196

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

1.370

846

Klant heeft afgezien van uitkering

3

1

Klant heeft zelf andere baan gevonden

163

93

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 langdurig WW‑gerechtigden die minimaal 12 uur per week voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, zijn verplicht werk te aanvaarden dat hun wordt aangeboden. Niet alle langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

In de eerste 8 maanden van 2017 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 3.496 aanbiedingen van een passend werkaanbod. Dat aantal is conform de afspraak met het ministerie. 56% van de mensen die een passend werkaanbod kregen, is aangenomen op een uitgezochte vacature.