Participatiewet – aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen 2017

 

Resultaat 2017

Resultaat 2016

 

t/m augustus

t/m augustus

Indicatiestelling banenafspraak

12.600

11.510

Beschikking Wajong 2015

6.013

4.902

   

Afgegeven beschikkingen

18.613

16.412

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Sindsdien vallen nieuwe jonggehandicapten met (potentieel) arbeidsvermogen niet langer onder de re‑integratieverantwoordelijkheid van UWV. Zij kunnen bij hun gemeente een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet.

Met de Beoordeling arbeidsvermogen beoordeelt UWV of iemand kan werken en, als dat zo is, of hij in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Wanneer dat niet het geval is, bekijken we of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie worden mensen opgenomen in het landelijk doelgroepregister voor de extra plekken die werkgevers creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wie geen arbeidsvermogen heeft en dat ook niet kan ontwikkelen, krijgt een Wajong‑uitkering ‒ mits hij voldoet aan de overige wettelijke voorwaarden. We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 18.600 beschikkingen op aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen afgegeven. Dat zijn er 2.200 meer dan in dezelfde periode in 2016.