Proefplaatsingen 2017

 

2017 t/m augustus

WW

3.817

Wajong

4.403

WIA/WGA

709

WAO en WAZ

74

Ziektewet

137

  

Totaal

9.140

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is. De tabel laat zien hoeveel mensen uit de verschillende doelgroepen hiervan gebruikmaakten.