Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen 2017

 

2017

2016

 

t/m augustus

t/m augustus

Aantal aanvragen tewerkstellingsvergunningen

4.200

3.700

Aantal aanvragen IND-advies

2.900

2.100

Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen

4.100

3.700

Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies

2.900

2.100

Werkgevers die personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) korter dan 3 maanden in Nederland willen laten werken, moeten daarvoor een tewerkstellingsvergunning bij UWV aanvragen. Dit geldt ook wanneer ze vreemdelingen willen inhuren die hier studeren of om andere redenen dan arbeid al in Nederland wonen. We gaven 96% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de EER, kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze. We hebben 87% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%).