Aantal ontvangen klachten 2017

 

Eerste

Tweede

Derde

Totaal

 

4 maanden

4 maanden 

4 maanden 

 

2005

6.632

5.297

8.187

20.116

2006

9.778

6.008

5.058

20.844

2007

4.889

4.176

3.809

12.874

2008

3.589

2.694

2.799

9.082

2009

3.678

3.652

3.689

11.019

2010

3.831

3.197

3.521

10.549

2011

3.399

2.769

2.918

9.086

2012

2.934

2.703

2.805

8.442

2013

3.044

2.803

2.624

8.471

2014

3.055

2.739

2.726

8.520

2015

2.686

3.001

4.029

9.716

2016

4.125

3.389

3.275

10.789

2017

3.022

2.642

  

Wie ontevreden is over de handelwijze van UWV, kan een klacht indienen. We spannen ons in om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Wanneer we het probleem niet kunnen oplossen, leggen we dit uit. We sturen persoonlijke brieven en als we iets fout hebben gedaan, maken we excuses. Ook schrijnende situaties handelen we samen met klanten af. Klanten die een klacht hebben ingediend, nodigen we uit voor een gesprek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. We analyseren binnengekomen klachten om te bezien waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

In de eerste 8 maanden van 2017 ontvingen we 5.664 klachten, 1.850 minder dan in de eerste 8 maanden van 2016. De klachten gingen in het algemeen vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend. Het aantal klachten over de Wet werk en zekerheid (Wwz)‑inkomstenopgave is aanzienlijk afgenomen. In de eerste 8 maanden van 2017 ontvingen we 1.800 klachten over de WW/Wwz tegen 3.200 in de eerste 8 maanden van 2016. Deze afname is vooral te danken aan de doorgevoerde verbeteringen in het proces rond de inkomstenopgaves en de betere informatievoorziening hierover op onze portalen.

Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In de eerste 8 maanden van 2017 was de klachtintensiteit 0,3%. De met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm voor 2017 is 0,4%.