Klachtsoorten 2017

Klachtsoort

2017

2016

 

t/m augustus

 

Informatie/communicatie

44,0%

42,4%

Betaling

16,6%

19,8%

Bejegening

22,2%

19,1%

Begeleiding/behandeling

8,3%

7,7%

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

3,1%

6,2%

Behandelingsduur

4,3%

3,3%

Overige

1,5%

1,5%

   

Totaal

100%

100%

In de eerste 8 maanden van 2017 ontvingen we 5.664 klachten, ongeveer 1.850 minder dan in de eerste 8 maanden van 2016. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

Het aantal klachten over de Wet werk en zekerheid (Wwz)‑inkomstenopgave is aanzienlijk afgenomen. In de eerste 8 maanden van 2017 ontvingen we 1.800 klachten over de WW/Wwz tegen 3.200 in de eerste 8 maanden van 2016. Deze afname is vooral te danken aan de doorgevoerde verbeteringen in het proces rond de inkomstenopgaves en de betere informatievoorziening hierover op onze portalen.

Meer in het algemeen gingen de klachten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend.