Afhandeling bezwaren 2017

 

2017

2016

 

t/m augustus

t/m augustus

Ontvangen bezwaren

53.700

54.400

WW

16.700

17.500

Arbeidsongeschiktheidswetten

24.300

23.900

Ziektewet

12.700

13.000

   

Afgehandelde bezwaren

54.400

57.200

WW

16.800

18.100

Arbeidsongeschiktheidswetten

25.000

25.100

Ziektewet

12.600

14.000

Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan hij een bezwaar indienen.

In de eerste 8 maanden van 2017 werden 53.700 bezwaren ingediend. Dit is iets minder dan in de eerste 8 maanden van 2016 (54.400). Er werden minder wetstechnische bezwaren ingediend, maar meer medische bezwaren. Door een tekort aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen hebben we minder medische bezwaren kunnen afhandelen dan we wilden. We hebben tot nu nog niet voldoende nieuwe verzekeringsgeneeskundige capaciteit kunnen werven. Dankzij interne doorstroming komt er wel meer arbeidsdeskundige capaciteit vrij voor de afhandeling van medische bezwaren.

Het percentage gegronde bezwaren is toegenomen tot 23,9% in de eerste 8 maanden van 2017 (eerste 8 maanden van 2016: 22,5%). Ook het percentage ingetrokken bezwaren steeg (van 25,1% in 2016 naar 26,3% in 2017).

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In de eerste 8 maanden van 2017 was de bezwaarintensiteit 2,5%. Dit is binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 3,0%.

We streven ernaar bezwaren vaker met mediation op te lossen. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. In de eerste 8 maanden van 2017 zijn 89 mediations gestart en afgerond (eerste 8 maanden van 2016: 79).