Ontwikkeling werkvoorraden fraudesignalen 2017

 

Stand per

Stand per

Stand per

 

eind augustus 2017

eind maart 2017

eind 2016

Polissignalen

1.600

5.400

11.100

Externe meldingen

4.500

3.900

4.100

Interne meldingen

4.100

7.000

8.900

    

Totale werkvoorraad

10.200

16.300

24.100

Sinds 2015 is er sprake van te hoge werkvoorraden van fraudesignalen. Signalen over mogelijke fraude zijn onder andere afkomstig uit bestandsvergelijkingen tussen uitkering- en loonadministraties, zogeheten polissignalen. Daarnaast ontvangen we signalen van burgers en instanties (externe meldingen), en van UWV‑medewerkers (interne meldingen). De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in september 2016 aan de Tweede Kamer toegezegd dat UWV aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 op een totale werkvoorraad van circa 20.000 fraudesignalen uit zal komen, waarvan maximaal 6.000 polissignalen. Beide doelen zijn behaald. Onze inspanningen hebben sindsdien geleid tot een verdere daling van de voorraad interne meldingen. Ook de voorraad polissignalen is verder gedaald. Dit komt doordat we de opgegeven inkomsten voor de Wet werk en zekerheid (Wwz) nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken.

In de eerste 8 maanden van 2017 zijn gemiddeld bijna 2.200 zaken per maand afgedaan (in totaal 17.400). Dit is iets minder dan in de eerste 4 maanden van dit jaar (2.400 afdoeningen). Dat komt doordat we, nadat in maart het afgesproken aantal polissignalen was weggewerkt, het aantal flexkrachten hebben verminderd. De 40 vaste medewerkers die tijdelijk extra waren ingezet op polissignalen, zijn teruggekeerd naar het meer tijdrovende afhandelen van in- en externe signalen.