Overtredingen inspanningsplicht 2017

 

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

66.200

  

71.500

  

Opgelegde maatregelen

39.600

 

60%

45.400

 

63%

Waarvan maatregelen WW

36.300

  

42.200

  

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

 

900

  

8.800

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

4.100

  

3.600

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

14.000

  

7.600

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

7.800

  

11.000

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

5.000

  

6.200

 

Overige

 

4.500

  

5.000

 

Waarvan maatregelen overige wetten

3.300

  

3.200

  

Opgelegde waarschuwingen

24.400

 

37%

24.000

 

34%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

2.200

 

3%

1.200

 

3%

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Wie zich aantoonbaar onvoldoende inspant om werk te zoeken, kan worden gekort op zijn uitkering.

Mensen met een werkloosheidsuitkering mogen werken, maar moeten hun verdiensten wel doorgeven aan UWV. Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt op basis van inkomstenverrekening bepaald of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.

De daling van het aantal getroffen maatregelen tegen WW‑klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden, houdt verband met een aanpassing in onze ICT in juni 2017 waarmee de aanvraag van de WW automatisch altijd leidt tot inschrijving als werkzoekende. Ook hoeft de WW‑gerechtigde de inschrijving niet meer te verlengen door koppeling met ons uitkeringssysteem.