Aantal Suwinet‑bevragingen 2017

Soort bericht

2017

2016

 

t/m augustus

t/m augustus

Arbeidsverleden (burgers)

4.249.939

4.338.641

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

31.549.229

34.276.106

   

Totaal

35.799.168

38.614.747

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.