Belangrijkste gegevensafnemers 2017

 

Afgenomen gegevens

 

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

241.673.614

215.049.185

UWV intern

166.011.719

155.424.414

Centraal Bureau voor de Statistiek

162.900.656

156.971.367

Sociale Verzekeringsbank

133.984.292

132.603.982

Pensioenfondsen

77.082.585

70.630.065

Gemeentelijke Sociale Diensten

7.388.272

8.581.155

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

133.342.729

131.866.511

UWV intern

23.448.748

23.516.316

Belastingdienst

6.024.230

5.125.619

Gemeentelijke Sociale Diensten

5.073.061

6.027.115

Deurwaarders

1.129.779

1.173.276

In onze polisadministratie stonden eind augustus 2017 bijna 19,6 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,0 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan (gerechts)deurwaarders en Justitie. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.