Ontwikkeling personeelsbestand 2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

*2003

Stand
31-8-2017
t.o.v.
1-1-2003

Medewerkers**

         

Stand 1 januari

18.170

18.886

19.324

19.010

19.146

18.934

20.723

23.850

 

Stand 31 augustus

18.143

       

-5.707

Stand 31 december

 

18.435

19.225

19.563

19.057

19.284

19.529

23.690

 

Gemiddeld

18.157

18.661

19.275

19.287

19.102

19.109

20.126

23.770

 
          

Vast**

         

Stand 1 januari

16.553

16.318

16.387

16.718

16.834

17.312

17.837

21.142

 

Stand 31 augustus

16.487

       

-4.655

Stand 31 december

 

16.449

16.236

16.371

16.629

16.876

17.423

20.760

 

Gemiddeld

16.520

16.384

16.312

16.545

16.732

17.094

17.630

20.951

 
          

Tijdelijk**

         

Stand 1 januari

1.428

2.418

2.812

2.193

2.220

1.549

2.801

2.361

 

Stand 31 augustus

1.491

       

-870

Stand 31 december

 

1.801

2.840

3.066

2.329

2.316

2.033

2.569

 

Gemiddeld

1.460

2.110

2.826

2.630

2.275

1.933

2.417

2.465

 
          

Non-activiteitsregeling/

         

Wachtgeld**

         

Stand 1 januari

189

150

125

99

92

73

85

347

 

Stand 31 augustus

165

       

-182

Stand 31 december

 

185

149

126

99

92

73

361

 

Gemiddeld

177

168

137

113

96

83

79

354

 
          

Fte's

         

Stand 1 januari

15.746

16.427

16.818

16.476

16.491

16.155

17.709

20.145

 

Stand 31 augustus

15.723

       

-4.422

Stand 31 december

 

15.993

16.741

17.056

16.502

16.582

16.645

20.136

 

Gemiddeld

15.735

16.210

16.780

16.766

16.497

16.368

17.177

20.141

 
  • *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.
  • **Aantal arbeidsverhoudingen.

De medewerkers van UWV dragen wezenlijk bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en zorgen voor een wendbaar UWV dat mee kan gaan in zowel intern als extern gedreven ontwikkelingen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze wordt voor een groot deel bepaald door de expertise en inzet van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat alle medewerkers plezier hebben in het werk, dat zij zich betrokken voelen en loyaal zijn aan de organisatie. Daardoor kunnen zij hun inzet met enthousiasme en gedrevenheid blijven leveren en hun vakmanschap maximaal ontplooien. Het is verheugend om te constateren dat UWV in 2017 is teruggekeerd in de Intermediair top 50 van favoriete werkgevers in Nederland: UWV staat in deze ranglijst op plek 46.

In de eerste 8 maanden van 2017 is het personeelsbestand met 292 medewerkers afgenomen. Het aantal vaste dienstverbanden nam licht toe; het aantal tijdelijke medewerkers daalde sterk. Deze tendens is in lijn met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die is afgesloten voor de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018. Hierin is opgenomen dat gedurende de looptijd van deze cao 350 tijdelijke dienstverbanden worden omgezet naar vaste dienstverbanden. Dit is in de eerste 8 maanden van 2017 al bij 546 dienstverbanden gebeurd.

Flexkrachten worden vooral ingezet om pieken in het werk op te vangen of ter vervanging bij ziekte. Als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis voor complexe functies, maken we gebruik van externe mensen.