Huisvesting 2017

 

Stand per

Stand per

 

eind augustus 2017

eind 2016

Aantal panden in portefeuille

75

84

Aantal vierkante meters

365.200

370.400

Aantal te huisvesten fte's*

17.495

17.863

  • *Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

Het huisvestingbeleid van UWV is vastgelegd in het Meerjarenhuisvestingsplan 2016–2020.

Een aanzienlijk deel van onze locaties is gevestigd in steden waaruit UWV niet zal vertrekken. UWV zal deze locaties langjarig gebruiken; deze locaties noemen we de ijzeren voorraad. Om aanvullende besparingen te kunnen realiseren, breken we – vanwege de nu nog gunstige huurdersmarkt – huurcontracten van strategische panden uit de ijzeren voorraad open om te heronderhandelen en te verlengen tegen lagere tarieven tot en met eind 2024. In de grote steden is de kantorenmarkt op dit moment minder huurdersvriendelijk, waardoor besparingen op de huurprijs hier moeilijker zullen worden. Op dit moment lopen heronderhandelingen voor 4 panden.

Eind augustus 2017 had UWV 75 panden in portefeuille, 9 minder dan eind 2016. Ook het aantal vierkante meters is verminderd ten opzichte van eind 2016 (met 5.200 tot 365.200 m2). De heronderhandelingen leveren nog steeds een besparing op. De gerealiseerde kosten tot en met augustus zijn ruim binnen de begroting.

UWV onderhoudt goede contacten met de Rijksgebouwendienst en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) maakt gebruik van de spreekuurvoorzieningen op onze locaties. In het kader van de samenwerking tussen 9 grote zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het CIZ, wordt eens per kwartaal een gezamenlijk huisvestingsoverleg gehouden. UWV is hiervan de voorzitter. In dit overleg worden de gezamenlijke huisvestingsontwikkelingen besproken en wordt kennis op dit gebied gedeeld.