Financiële rechtmatigheid 2017

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Om de rechtmatigheid te toetsen, worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden, waarover afzonderlijk verantwoording moet worden afgelegd indien deze in het verslagjaar (1 oktober tot 1 oktober) zijn geconstateerd. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is. De cijfers in de tabel hebben een indicatief karakter en geven de stand weer nadat driekwart van de jaarsteekproef is gecontroleerd.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over de eerste 3 kwartalen van verslagjaar 2017 (de periode 1 oktober 2016 tot 1 juli 2017) bedraagt 0,5. Dit is het gewogen UWV‑percentage over alle wetten. Het percentage onzekerheden bedraagt 0,1. In onderstaande tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Wet

Financiële fouten

Onzekerheden

 

2017

2016

2017

2016

 

t/m derde

 

t/m derde

 
 

kwartaal

 

kwartaal

 

Wajong

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

WAO

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

WAZ

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

Wazo

0,4%

0,9%

0,0%

0,0%

WIA

0,3%

0,4%

0,0%

0,0%

WW

1,2%

1,8%

0,1%

0,2%

Ziektewet

1,6%

3,0%

0,1%

0,0%

Toeslagenwet

0,5%

1,8%

0,1%

0,0%

BIA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

IOW

0,0%

4,5%

0,0%

0,0%

     

Totaal

0,5%

0,8%

0,1%

0,1%

Toelichting op de tabel:

  • Ten opzichte van het jaarcijfer 2016 daalt het UWV‑brede foutpercentage.

  • De foutpercentages voor alle wetten blijven gelijk of dalen.

  • De WW‑uitkeringsmassa maakt circa 27% uit van de totale UWV‑massa. Het WW‑foutpercentage heeft daardoor een relatief grote impact op het UWV‑cijfer.

  • De onzekerheid van 0,1% op UWV‑niveau wordt veroorzaakt door onzekere posten bij de Ziektewet, WW en Toeslagenwet (toeslagen op de Ziektewet).